Afdruk

Hotel en restaurant Braunebergerhof GmbH Moezel Wijnroute 136 54472 Brauneberg Telefoon: 06534 1400 E-Mail: ferien@braunebergerhof.de

Bankgegevens:

Sparkasse Mittelmosel - Eifel Mosel Hunsrück IBAN: DE83 5875 1230 0032 8679 54 BIC: MALADE51BKS

Belastingkantoor Wittlich Belastingnummer:

43/655/07467

Vertegenwoordigd door:

Ralph Neefischer

Schrijf je in:

Ingeschreven in het handelsregister. Rechtbank van het register: Trier Registratienummer: HRB123456789

BTW ID:

Identificatienummer voor de omzetbelasting overeenkomstig §27a Umsatzsteuergesetz: DE 253 368 489

Handelsregister:

HRB 40381

Griffie:

Wittlich

Kennisgeving overeenkomstig de verordening onlinebeslechting van geschillen

Volgens de toepasselijke wetgeving zijn wij verplicht consumenten te informeren over het bestaan van het Europees platform voor onlinegeschillenbeslechting, dat kan worden gebruikt om geschillen op te lossen zonder naar de rechter te hoeven stappen. De Europese Commissie is verantwoordelijk voor de oprichting van het platform. Het Europees platform voor onlinegeschillenbeslechting is hier te vinden: http://ec.europa.eu/odr. Onze e-mail is: ferien@braunebergerhof.de Wij willen er echter op wijzen dat wij niet bereid zijn deel te nemen aan de geschillenbeslechtingsprocedure in het kader van het Europees platform voor onlinegeschillenbeslechting. Gebruik ons e-mail- en telefoonnummer hierboven om contact met ons op te nemen.

Kennisgeving op grond van de Wet beslechting consumentengeschillen (VSBG)

Wij zijn niet bereid of verplicht om deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een arbitragecommissie voor consumentenzaken.

Disclaimer - juridische informatie

§ 1 Waarschuwing betreffende de inhoud De gratis en vrij toegankelijke inhoud van deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. De aanbieder van deze website staat echter niet in voor de juistheid en actualiteit van de verstrekte gratis en vrij toegankelijke journalistieke gidsen en nieuwsberichten. Met naam genoemde bijdragen geven de mening van de betreffende auteur weer en niet altijd de mening van de provider. Het oproepen van de gratis en vrij toegankelijke inhoud alleen schept geen contractuele band tussen de gebruiker en de aanbieder; in dit opzicht ontbreekt de wil van de aanbieder om juridisch gebonden te zijn. § 2 Externe links Deze website bevat links naar websites van derden ("externe links"). Deze websites vallen onder de aansprakelijkheid van de respectieve exploitanten. Toen de externe links voor het eerst werden aangemaakt, heeft de provider de externe inhoud gecontroleerd op eventuele overtredingen van de wet. Op dat moment waren er geen wettelijke overtredingen. De aanbieder heeft geen invloed op de actuele en toekomstige vormgeving en inhoud van de gelinkte pagina's. Het plaatsen van externe links betekent niet dat de aanbieder de inhoud achter de verwijzing of link als zijn eigen inhoud beschouwt. Het is niet redelijk dat de provider de externe links voortdurend controleert zonder concrete aanwijzingen van wetsovertredingen. Indien echter wettelijke overtredingen bekend worden, zullen dergelijke externe links onmiddellijk worden verwijderd. § 3 Auteursrechten en aanvullende auteursrechten De op deze website gepubliceerde inhoud is onderworpen aan het Duitse auteursrecht en aanverwante wetten. Elk gebruik dat niet is toegestaan door de Duitse wet op het auteursrecht en de naburige rechten, vereist de voorafgaande schriftelijke toestemming van de aanbieder of de respectieve houder van de rechten. Dit geldt in het bijzonder voor het kopiëren, bewerken, vertalen, opslaan, verwerken of reproduceren van inhoud in databanken of andere elektronische media en systemen. Inhoud en rechten van derden zijn als zodanig gemarkeerd. De ongeoorloofde reproductie of overdracht van afzonderlijke inhoud of volledige pagina's is niet toegestaan en strafbaar. Alleen de productie van kopieën en downloads voor persoonlijk, privé- en niet-commercieel gebruik is toegestaan. Het weergeven van deze website in externe frames is alleen toegestaan met schriftelijke toestemming. § 4 Bijzondere gebruiksvoorwaarden Voor zover bijzondere voorwaarden voor individueel gebruik van deze website afwijken van de voorgaande alinea's, wordt dit op de daartoe bestemde plaats uitdrukkelijk vermeld. In dat geval zijn de bijzondere gebruiksvoorwaarden in het betrokken individuele geval van toepassing. Bron: Bel tekst